Traditionell fettsugning

Traditionell fettsugning går ut på att mekaniskt slå sönder fettvävnaden till mindre partiklar för att därvid kunna suga ut dem. Ingreppet kräver oftast full narkos och därmed betydligt längre postoperativ övervakning/uppvak jämfört med de fettsugningstekniker som kan ske i lokalbedövning. Även återhämtningstiden är ofta längre och kan vara mer påfrestande för patienten.

Hur går ingreppet till?

I de flesta fall sövs patienten (ibland kan man dessutom även behöva bedöva området genom att infiltrera lokalbedövningsmedel. På så vis kan man underlätta för den mekaniska fragmenteringen av fettvävnaden). Därefter använder kirurgen sig av kanyler kopplade till en sug. Genom mekaniska rörelser slår man sönder fettvävnaden, suger ut fettet och formar kroppen. Efter ingreppet får man bära en gördel ca i 4-8 veckors tid för att dämpa svullnad.

Vilken metod föredrar vi?

Med traditionell fettsugning får man en ökad risk för svullnad och blåmärken efter ingreppet. Dessutom saknar tekniken en hudåtstramande effekt som man exempelvis får genom Smartlipo och BodyTite, då man tillför extra energi/värme. Smartlipo anser vi är det optimala metoden för fettsugning då man erhåller alla positiva egenskaper, såsom hudåtstramande effekt, cellulitreducerande effekt och mindre risk för svullnad och blåmärken.

Hur går jag tillväga för att genomgå behandlingen?

Fettsugning, liksom alla våra kirurgiska ingrepp föregås av en konsultation med en kirurg. Där kommer du få genomgå en klinisk undersökning, noggrann analys av just din problematik och få fulltäckande information kring fettsugning samt de behandlingsalternativ som passar dig bäst. Kontakta vår specialistklinik i Djursholm.

Snabbfakta

Fördelar: Avlägsnar icke önskvärda lokala fettansamlingar

Operation: Under lokalbedövning

Call Now Button