Fettsugning Smartlipo

Smartlipo

Laserassisterad fettsugning, eller Smartlipo, vilket vi på Estetikum kallar detta, är ett plastikkirurgiskt ingrepp som utförs i syfte att avlägsna envisa fettdepåer. De flesta av oss har vissa områden på kroppen som vi har svårare att påverka med exempelvis kost eller träning. Antalet fettceller i kroppen är konstant men de ändrar storlek vid viktupp- eller nedgång. Det vi gör med Smartlipo är att vi avlägsnar fettceller vid det område som behandlas, vilket medför att man har lägre tendens att lägga på sig just där. På så sätt har man goda chanser att en gång för alla få bukt med sina så kallade problemområden.

Främst i Sverige inom laserassisterad fettsugning, Smartlipo

Redan år 2004 introducerade en av Estetikums grundare, Dr Vilyam Melki Smartlipo i Sverige.
Estetikum är därmed den klinik som har inte bara längst utan även störst erfarenhet och flest utförda operationer med denna metod. Vi arbetar ständigt med att utveckla våra metoder och för att ligga främst vad gäller teknik och utförande. Anledningarna till att välja Smartlipo jämfört med många andra metoder är flera – kort återhämtningstid, mindre blåmärken och svullnad, jämnare resultat samt att metoden ger huden bästa förutsättning för att stramas åt efter ingreppet. Vi har med stor framgång behandlat områden såsom mage/buk, bröst, höfter, lår, knä, haka, rumpa, armar osv. Kirurgernas skicklighet och långa erfarenhet gör därmed Smartlipo till det självklart valet för dig som vill bli av med oönskade fettdepåer.

Genom att använda Smartlipo blir det behandlade området mer lättarbetat och fettvävnad går att suga ut med smalare kanyler. Smartlipo används numera alltid i kombination med MicroAire som är en lätt vibrerande fettsug vilken medför att ingreppet både blir skonsammare samt bidrar till ett jämnare resultat. I och med dessa senaste och skonsamma metoder kan du som patient ofta återgå till arbete och andra vardagssysslor mycket kort tid efter ingreppet. Teknikerna vi använder i samspel med den djupa kännedomen hos våra kirurger gör Estetikum till referensklinik i Sverige gällande Smartlipo.

Hud- och vävnadsåtstramning

En viktig del av ingreppet med Smartlipo är att få huden vid det behandlade området att dra ihop sig så mycket som möjligt efter ingreppet för att förhindra överflödig/hängande hud. Detta görs genom att en smal sond, vilken avger laserljus, förs in i det aktuella området och tillför energi. Denna energitillförsel gör att fettet smälts, mindre kärl bränns samt vävnaden stimuleras. Vi har sett både från våra egna behandlingar samt internationella studier att denna metod spelar en avgörande roll för slutresultatet. Aestethic Surgery Journal publicerade år 2010 en artikel som påvisade att tre månader efter utfört ingrepp var hudåtstramningen 54% bättre jämfört med traditionell fettsugning.
Redan 5 år tidigare publicerades i Aesthetic Plastic Surgery en studie som visade betydligt mindre blod innehåll i det fett som sögs ut efter Smartlipo jämfört med traditionell fettsugning (Badin AZ, Gondek LB, Garcia MJ. ” Analysis of laser lipolysis effects on human tissue samples obtained from liposuction”. Aesthetic Plast Surg. 2005 Jul-Aug;29(4):281-6).

Ytterligare studier har presenterats genom åren, som stödjer Skintightening-processen. Ett urval:

Caberlotto, Elisa et al. “Effects of a skin-massaging device on the ex-vivo expression of human dermis proteins and in-vivo facial wrinkles.” PloS onevol. 12,3 e0172624. 1 Mar. 2017, doi:10.1371/journal.pone.0172624

Eastwood, M et al. “Fibroblast responses to mechanical forces.” Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers. Part H, Journal of engineering in medicinevol. 212,2 (1998): 85-92. doi:10.1243/0954411981533854

Balestrini, Jenna Leigh, and Kristen Lawrence Billiar. “Equibiaxial cyclic stretch stimulates fibroblasts to rapidly remodel fibrin.” Journal of biomechanicsvol. 39,16 (2006): 2983-90. doi:10.1016/j.jbiomech.2005.10.025

Kutty, Jaishankar K, and Ken Webb. “Vibration stimulates vocal mucosa-like matrix expression by hydrogel-encapsulated fibroblasts.” Journal of tissue engineering and regenerative medicinevol. 4,1 (2010): 62-72. doi:10.1002/term.219

Sasaki, Gordon H. “Quantification of human abdominal tissue tightening and contraction after component treatments with 1064-nm/1320-nm laser-assisted lipolysis: clinical implications.” Aesthetic surgery journalvol. 30,2 (2010): 239-45. doi:10.1177/1090820X10369373

Estetikum har genom åren vidareutvecklat en egen metod, L.A.M.M © (Liposuction Ad Modum Melki), där Smartlipotekniken kombineras med sk mekanisk Skintigtening, för att ytterligare förbättra den postoperativa hudåtstramande effekten.
L.A.M.M © möjliggör dessutom för kirurgen att extrahera betydligt mer fettvävnad från de lipödemdrabbade områdena, med en relativt liten risk för postoperativ överskottshud.

Så här går en Smartlipo-fettsugning till

Ingreppet utförs i lokalbedövning så du som patient behöver ej vara fastande. När man kommer till kliniken kan man få en lugnande tablett om man så önskar. Ingreppet sker under strikt sterila förhållanden och man tvättas noggrant på operationsbordet. Det område som ska behandlas bedövas med lokalbedövning samt en svag tillsats av adrenalin. En mycket tunn kanyl som innehåller en laserfiber förs in i området och kirurgen behandlar därefter området med ett metodiskt och noggrant mönster. Fettvävnaden kan enkelt sugas ut efter att energin från lasern värmt upp den. Den lokalbedövning som används är mycket effektiv och snabbverkande varpå patienten inte känner någon smärta eller obehag. Ingreppet tar mellan 1-5 timmar beroende på hur stort område som behandlas och i och med att man inte sövs så kan man lämna kliniken ganska omgående efteråt. Efter ingreppet ska man ha på sig en gördel för att förhindra onödig svullnad. Denna ska bäras dygnet runt i två veckor och därefter halva dygnet (helst dagtid) i ytterligare två veckor.

Obehag efter ingreppet?

Under ingreppet får man en långtidsverkande smärtlindring som sitter i ca 24 timmar, detta medför att de flesta inte känner särskilt mycket obehag alls första dygnet efter ingreppet. När denna bedövning har släppt brukar de flesta vara ömma i några veckor efter. Oftast räcker det med receptfria smärtlindrande tabletter för att råda bot på detta. Har man behandlat ett större område kan man ibland behöva lite starkare receptbelagda läkemedel.

Besvär i samband med ingreppet?

Det är mycket ovanligt med komplikationer i samband med Smartlipo. Ingreppet utförs i steril miljö i enlighet med noggranna kirurgiska regelverk för att minimera eventuella risker. I förebyggande syfte får även alla som genomgår ingreppet äta en antibiotikakur med start på operationsdagen.

Vilka lämpar sig Smartlipo för?

Då yngre människors hud är mer elastisk än äldres har huden bättre förmåga till åtstramning ju yngre man är. Även nedsatt elasticitet beroende på exempelvis viktpendling, hudbristningar samt celluliter kan påverka resultatet. Självklart är detta högst individuellt men man ser ändå god hudåtstramningsförmåga på patienter upp till ca 50 års ålder. Tillhör man en högre ålderskategori rekommenderas en kompletterande sk mekanisk Skintightening. Denna tilläggsbehandling görs i första hand samtidigt med Smartlipo men kan i undantagsfall även utföras i efterhand.
Vi på Estetikum, samt internationellt, har dock sett goda resultat för patienter i åldrar upp till 70-75 år.
Smartlipo lämpar sig väldigt väl för patienter med lipödem också. Vi har lång erfarenhet av att utfära fettsugning med Smartlipo-tekniken för patienter som har lipödem och där man i kombination med Skintightening kan suga ut betydande mängder fett men även hjälpa huden att dra ihop sig fint efter fettsugningen.

Senaste tekniken

För oss på Estetikum är det viktigt att alltid ligga i framkant varför vi ser till att kontinuerligt hålla oss uppdaterade inom den senast teknologin samt har den bästa behandlingsutrustningen.

Sammanfattning

– Utförs i lokalbedövning vilket ej kräver narkos eller övernattning

– Snabb återgång till arbete samt vardagssysslor

– Mindre blåmärken och blödningar

– Skintightening (hudåtstramande behandling)

– Slätare resultat

Före & Efter bilder

För att genomgå operation

Det första steget är alltid en konsultation med kirurg. Då erhålls all information om vad vi kan göra för dig, hur ingreppet går till samt genomförande av klinisk undersökning. Efter denna presenteras vilket som är det bästa alternativet för just dig.

Kontakta vår specialistklinik i Uppsala för bokning av konsultation och operation. Enbart konsultation kan även erbjudas i Norrköping. Mer info om fettsugning klicka här

Snabbfakta

Estetikum (fd Laser & Estetik): Först i Sverige att introducera Smartlipo

Fördelar: Jämnare resultat, mindre svullnad/blåmärken

Operationstid: 1-5 timmar beroende på område

Operation: Under lokalbedövning

Call Now Button