Fettsugning FAQ

Fettsugning

Vad innebär fettsugning (Smartlipo)?

Fett ligger ansamlat i levande fettceller runt om i kroppens olika fettlager. Vid laserassisterad fettsugning används en millimeter tunn laserfiber som förs in i det bedövade fettområdet. Lasern värmer upp fettvävnaden, som därefter kan sugas ut.

Är fettsugning en smärtsam behandling?

Området där fettsugningen ska ske lokalbedövas först. Bedövningsprocessen kan till en början upplevas som en svidande känsla men är kortvarig. Efter att bedövningen är lagd så upplever patienten ingen smärta.

Hur lång tid tar operationen?

Operationstiden varierar mellan 1-6 timmar beroende på hur stort område som behandlas; fettsugning av hakan tar cirka 45 minuter medan fettsugning av magen kan ta omkring 3 timmar. Om en patient är opererad tidigare så kan det finnas ärrvävnad/sammanväxningar i behandlingsområdet. Detta kan innebära att behandlingstiden blir lite längre än vanligt.

Varför måste man bära gördel/korsett efter fettsugning?

Gördeln har flera viktiga funktioner som påverkar slutresultatet:

1. Den minskar svullnaden som uppstår efter fettsugningen
2. Den underlättar för huden att dra ihop sig
3. Den underlättar för kroppen att läka ut behandlingsområdet på ett estetiskt jämnare sätt
4. Den minskar ömheten och obehaget efter fettsugningen

Vilken utbildning har den som utför fettsugning?

Fettsugning räknas som ett kirurgiskt ingrepp och därför får endast en legitimerad läkare utföra en fettsugning. Hos oss består vår expertis av specialistläkare inom plastikkirurgi, thoraxkirurgi, allmänkirurgi, kärlkirurgi samt anestesi.

Vilka områden på kroppen är det möjligt att genomföra en fettsugning (Smartlipo)?

Det är möjligt att behandla de flesta områden på kroppen. Dock finns det ingen sådan teknik för att behandla fett som ligger ansamlat kring inre organ såsom tarmar, lever etc. Detta "inre fett" kan endast reduceras med livsstilsförändringar som diet och/eller fysisk aktivitet.

Hur länge ska man använda gördel efter fettsugning?

Vår rekommendation är att gördeln bör används dygnet runt de första 2 veckorna, därefter halvtid då patienten har möjlighet att använda gördeln dag- eller nattetid ytterligare 2 veckor. Det går bra att vara utan gördel kortare perioder, t.ex. i samband med dusch.

Kan fettet komma tillbaka efter en fettsugning?

Man brukar säga att antalet fettceller ökar fram till dess att man uppnår pubertetsåldern. Därefter bildar inte kroppen några nya fettceller. Fettcellerna kan dock öka kraftigt i volym vid viktuppgång. Efter en fettsugning så avlägsnas en stor del fettceller vid det behandlade området. Man måste dock komma ihåg följande: Om det, efter en fettsugning sker en kraftig viktuppgång pga alltför kraftigt matintag eller otillräcklig fysisk aktivitet så kommer inte allt detta "nya" fett att ansamlas i övriga kroppsfettlager, utan det finns alltid risk för att de kvarvarande fettcellerna vid det behandlade området kan expandera. Detta medför därmed att en eventuell viktuppgång inte ser onaturlig eller osymmetrisk ut. Det finns även vissa studier som påvisar att kroppen vid kraftig viktuppgång kan återskapa nya fettceller.

När kan man se resultat?

Då svullnad uppstår ser man inte resultatet direkt, utan det är först när svullnaden har gått ner som man kan se resultatet, vilket kan ta några månader.

Hur länge kan man vara svullen efteråt?

Det är vanligt att svullnaden håller i sig några månader,blåmärkena försvinner i de flesta fall efter 2-3 veckor.

När kan man börja träna?

Det varierar något beroende på hur stora områden som behandlats. Från 2-4 veckor efter ingreppet.

Hur länge behöver man vara sjukskriven?

Om du har ett stillasittande jobb kan du återvända samma eller nästa dag. Du kan snabbt återgår till dina vardagliga sysslor. Om det är ett större ingrepp kan du behöva mer återhämtningstid.

Kan huden bli hängig efter fettsugning?

En av fördelarna som Smartlipo erbjuder är den så kallade huduppstramningseffekten. Metoden stramar upp huden kring det behandlade området samtidigt som den avlägsnar icke önskvärda fettansamlingar genom att använda sig av den senaste lasertekniken. Detta minskar därmed risken för hudhäng.

Risken för att huden inte drar ihop sig riktigt efter en fettsugning är helt beroende av vilken hudkvalitet patienten har. I normalfallet så drar huden ihop sig fint inom ett par månader men om patienten redan från början har dålig hudkvalitet så kan det ibland hända att det blir överskottshud. Patienter som är i riskzonen för att drabbas av överskottshud är t.ex.:

1. Äldre patienter, framförallt som har passerat 50-års ålder.
2. Patienter som redan före fettsugningen har överskottshud.
3. Patienter som under längre tid stått på höga doser kortison, t.ex. reumatiker.

Om kirurgen och patienten vidtagit alla åtgärder man kan förvänta sig under och efter fettsugningen, och patienten trots detta ändå drabbas av överskottshud, så återstår bara att antingen acceptera resultatet eller genomgå ett kirurgiskt ingrepp. Man får helt enkelt operera bort överskottshuden. Ett sådant ingrepp kommer då naturligtvis att resultera i ett kvarstående ärr.

Vad kan man göra för att minska risken för överskottshud efter fettsugning?

Vid traditionell fettsugning så finns det inte så mycket man kan göra, förutom att noggrant följa de instruktioner som kirurgen lämnar angående t ex användningen av gördel/korsett efter ingreppet.

Vid laserassisterad fettsugning kan man dock i många fall reducera risken för överskottshud genom att värma upp huden inifrån med laserfibern. Därigenom kan man skapa en kraftig irritation av huden som därmed drar ihop sig bättre. Detta skall dock ske på ett kontrollerat och varsamt sätt så att inte patienterna får brännskador av behandlingen.

Blir det fula ärr efter en fettsugning?

Kirurgen brukar göra 2-4 hudsnitt och varje hudsnitt är knappt 2-3 millimeter. Detta gör att de allra flesta ärr blir extremt små och knappt synliga efter en tid.

Blir det några stygn?

Eftersom hudsnitten är så små så brukar det räcka med att tejpa över snitten. Ibland syr kirurgen ihop snitten med en tunn tråd som man tar bort efter 10 dagar.

Hur många fettsugningar behövs?

Den mängd fett som kan avlägsnas per tillfälle är begränsat, därför kan ännu en fettsugning behövas beroende på hur omfattande fettsugningen är.

Kan man fettsuga bort celluliter?

Normalt sett går det inte att fettsuga bort celluliter. Det är andra, mer effektiva, behandlingar som kan motverka och reducera celluliter såsom t.ex. TriActive+.

Kan man behandla ojämnheter efter fettsugning?

Om en patient får ojämnheter efter fettsugning så kan man med olika metoder, t.ex. LPG Endermologie, ofta jämna ut och förbättra slutresultatet.

Hur mycket fett kan man ta ut/behandla med fettsugning (Smartlipo)?

Eftersom patienten inte sövs i narkos, utan endast erhåller lokalbedövning, så kan kirurgen inte operera hur stora kroppsområden som helst vid ett och samma tillfälle. Vi kan dock operera/ta ut, upp till 5-6 liter vid ett och samma tillfälle. Dock är det vanligaste, att vi tar ut i genomsnitt 2-3 liter per operationstillfälle. Vid behov så kan man upprepa fettsugningen, på att annat kroppsområde, redan efter något/några dygn. På så vis kan man operera nästan lika stora kroppsområden som vid fettsugning med narkos.

Kan man få infektioner efter fettsugning?

Fettsugning sker under helt sterila förhållanden och kirurgen åstadkommer minimala hudsnitt. Detta innebär att risken för infektioner är minimal. För att ytterligare minska risken så får patienten äta antibiotika några dagar efter operationen.

Är det okej att bli gravid efter en fettsugning, och i så fall hur lång tid ska man vänta efter fettsugningen innan man blir gravid?

Det är helt okej att bli gravid efter en fettsugning. Det kan dock vara bra att låta operationsområdet få läka ut innan en graviditet. Vi brukar rekommendera att man väntar med en graviditet cirka ett år efter fettsugningen.

Fettsuga flera områden samtidigt?

Det går att fettsuga flera områden samtidigt men då det kan vara påfrestande för kroppen, beroende på hur stort område som fettsugs, kan det vara bättre att dela upp fettsugningarna.

Fettsugning kombinerat med en fettransplantation?

Det går att kombinera fettsugning med fettransplantation. Hör med någon av våra läkare.

Får man bada eller basta efter en fettsugning?

Det går bra att duscha direkt efter en fettsugning, dock bör man avstå från bad och bastu de första 10 dagarna. Detta beror på att det tar ca 10 dagar för de små hudsnitten att läka ihop så att inte vatten kan tränga in i kroppen utifrån.

Får man sola efter en fettsugning?

Man bör undvika att åka på solsemester närmaste veckorna efter en fettsugning. Generellt brukar man dessutom säga att ärrläkningen blir bättre ju mer man skyddar sig från solen.

Call Now Button