Integritetspolicy

Integritetspolicy

Behandling av personuppgifter

Syfte

Policyns syfte är att värna om din integritet och för att du ska känna trygghet när du ger oss dina personuppgifter. Policyn utgår från gällande regler och syftet med den här policyn är att förklara hur vi använder dina uppgifter, vad dessa används till och vad du har för rättigheter vad gäller dessa uppgifter.

Om du har frågor eller funderingar kring denna integritetspolicy eller vår databehandling eller skulle vilja framföra klagomål om ett eventuellt brott mot lagar och regler om integritet kan du vända dig till oss på uppsala@estetikum.se

Bakgrund

Vi behandlar dina uppgifter för att fullfölja avtalet och våra förpliktelser mot dig och utgångspunkten är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna. Vi kan även använda dina personuppgifter för att använda dessa i riktade kampanjer och erbjudanden, samt uppföljning. Du är inte skyldig att tillhandahålla dina personuppgifter till oss men i det fall du väljer att inte göra det kan vi kanske inte erbjuda våra tjänster.

Vilka personuppgifter samlar vi in och för vilka ändamål? Hur länge behandlar vi dem?

Online/kommunikation

Endast mailadress används för nyhetsbrev och riktade kampanjer.

Patientinformation

Vi behandlar personuppgifter såsom namn, personnummer, kontaktinformation samt hälsoinformation om dig som patient för att på ett säkert och ändamålsenligt sätt kunna tillhandahålla våra tjänster för att säkerställa en korrekt medicinsk behandling och uppföljning. Dessa uppgifter förvaras fram till kundrelation och patientrelation avslutas vilket kan skilja sig åt från behandling till annan. Vi måste behandla hälsouppgifter för att kunna utföra våra tjänster för dig som patient och kund samt för att upprätthålla våra skyldigheter att föra patientjournal i enlighet med patientdatalagen.

Cookies

När du besöker vår webbplats kan vi komma att skicka, och lagra en cookie på din dator, surfplatta eller mobiltelefon. Denna cookie möjliggör att webbplatsen eller webbservern kan samla och spara specifik, men begränsad, information från webbläsaren om hur du använder den och förbättrar din användarupplevelse.

Dina rättigheter

Rätt till information

Du har rätt att kostnadsfritt få information om vår behandling av dina personuppgifter. Vi har som skyldighet att leverera denna info inom en månad.

Rätt till rättelse

Vi strävar efter att de personuppgifter som vi behandlar om dig är korrekta och relevanta för det ändamål som behandlingen sker. Du har rätt att vända dig till oss för att korrigera felaktiga uppgifter och du kan även begära ut information om till vem vi eventuellt har lämnat ut dina personuppgifter.

Rätt till radering

Vi har en skyldighet att radera dina personuppgifter om dessa ej längre behövs eller är nödvändiga för att fullfölja avtalet med oss.

Klagomål till Datainspektionen

Du har rätt att kontakta och klaga hos tillsynsmyndigheten om du anser att dina personuppgifter har hanterats felaktigt av oss.

Rätt till skadestånd

Om du har lidit skada på grund av att vi har behandlat dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen kan du ha rätt till skadestånd.

Call Now Button