Fettsugning

Fettsugning är ett kirurgiskt ingrepp som utförs i syfte att avlägsna fett från lokala fettdepåer på kroppen som inte svarar på diet eller träning.

Estetikum – Sveriges främsta klinik inom fettsugning (Smartlipo)

Fettsugning med laserassistans (Smartlipo) lanserades först i Sverige av oss på Estetikum via Överläkare Vilyam Melki redan 2005. Vi betraktas som referensklinik inom fettsugning under lokalbedövning i Sverige och erbjuder numera samtliga fettsugningsmetoder som finns ute på marknaden.

Vi kan stolt säga att vi har det största antalet utförda operationer i Norden inom laserassisterad fettsugning (Smartlipo), som vi också kombinerar med en egenutvecklad hudåtstramningsteknik som kallas för Skintightening . Enligt oss är laserassisterad fettsugning (Smartlipo) ett utmärkt alternativ på marknaden inom fettsugning/kroppsformande kirurgi. Dock har vi valt att bredda oss ytterligare inom området och erbjuder som sagt flera fettsugningsalternativ, allt för att kunna anpassa metod efter patientens behov och förutsättningar.

Vår specialistklinik inom fettsugning går under namnet Estetikum och finns i Djursholm, Stockholm. Våra operationer utförs och ansvaras av kirurger och överläkare med specialistkompetens och mångårig erfarenhet. Våra operationer utförs i moderna nyrenoverade lokaler i Djursholm, byggda 2023, cirka 10 minuters bilfärd från Stockholm City, och med närhet till Arlanda flygplats. Vi erbjuder konsultationer i Djursholm men även distanskonsultationer via Zoom, Skype, Mail och telefon. Kontakta oss för mer information så berättar vi mer. Här nedan finns ett axplock före/efter-bilder från några av våra tusentals fettsugningsoperationer.

Före & Efter bilder

Först och störst inom fettsugning (Smartlipo)

Estetikum introducerade Smartlipo, laserassisterad fettsugning, som första klinik i Sverige redan 2005. Grundaren till Estetikum heter Vilyam Melki och är den som fortfarande opererar majoriteten av patienterna inom Estetikum. Överläkare Vilyam Melki har genomfört över 4 000 fettsugningar de senaste 20 åren och har även vidareutbildat många kirurger inom fettsugning i Sverige. Vår huvudbas finns som sagt i Djursholm (Stockholm), men konsultationer erbjuds även för alla patienter som bor i landet via onlinelösningar. Vårt upptagningsområde är hela Norden. Vi har patienter från Stockholm, Uppsala, Västerås, Gävle, Enköping, Sundsvall, Umeå, Luleå och till och med från sydliga städer som Malmö, Kalmar, Helsingborg och Göteborg. Närheten till Stockholm gör det enkelt att ta tåg eller flyg till oss för vidaretransport till Djursholm. Närheten till Arlanda Flygplats är också optimal för vår patientgrupp som finns i de flesta städer runt om i Sverige.

Bland de vanligaste fettsugningsområdena som behandlas är fettsugning av rygg, mage, ridbyxlår, midja, ländrygg, rumpa, vader och fettsugning på haka samt fettsugning av armar. Priserna vi erbjuder är konkurrenskraftiga givet de fördelar som finns med fettsugning under lokalbedövning och i synnerhet med Smartlipo-tekniken där vi i princip alltid kombinerar fettsugningen med vår egenutvecklade Skintightening-teknik, för att förbättra förutsättningarna för huden att dra ihop sig efter genomförd operation. Smartlipo är en modern och beprövad teknik som skapar helt unika förutsättningar för patienten att snabbt återgå till normala rutiner och arbete efter fettsugningen, men därtill minimala risker för infektioner och komplikationer. Patienten står på egna ben direkt efter fettsugningen och åker hem efteråt.

Lipödem- En stor patientgrupp hos Estetikum

Patienter med lipödem är en ofta förbisedd patientgrupp som går att behandla med goda resultat med Smartlipo. Lipödem ingår i gruppen fettvävssjukdomar liksom Dercums sjukdom, Madelungs syndrom och familjär multipel lipomatos. Fettsugning, och då särskilt Smartlipo, kan med fördel användas för behandling av patienter med lipödem. Estetikum har lång erfarenhet när det gäller fettsugning inom en rad olika sjukdomsområden och patienter med lipödem är en av de vanligaste patientgrupperna idag där vi utfört Smartlipo och kombinerat det med vår egenutvecklade Skintightening-metod vilket visat sig ge väldigt gott operationsresultat och en snabb återhämtning för lipödem-patienter. Skintightening bör nästan alltid kombineras med Smartlipo för att ge huden bästa möjliga förutsättningar att dra ihop sig på ett fint sätt efter operationen. Estetikum har all utrustning som krävs för att göra en adekvat riskbedömning och för att mäta alla möjliga typer av värden som behövs för att fastställa en god operationsplan och för att ge patienter med lipödem bästa möjliga förutsättningar inför fettsugningen. Här planeras operationsplanen noggrant utefter medicinska och riskmässiga bedömningar.

Vi har en lång erfarenhet av att behandla patienter med just lipödem och har sett att Smartlipo är en effektiv och bra behandlingsmetod för att avlägsna betydande fettdepåer i stora delar av kroppen. De vanligaste områdena för patienter med lipödem och för dem som utför en fettsugning (Smartlipo) hos oss är bland annat fettsugning av mage, armar, lår, stuss, underben/vader och rygg.

Kom in för en konsultation och diskussion kring just Dina förutsättningar inför en operation så berättar vi mer.

Estetikum erbjuder följande fettsugningsmetoder

Laserfettsugning

Vid laserfettsugning använder man sig av en tunn sond som avger laserljus vars funktion är att tillföra energi som värmer upp fettvävnaden, bränner mindre kärl och stimulerar till att huden drar ihop sig. Kroppen absorberar sedan det skadade fettet. Enbart laserfettsugning har inte visat sig fungera väl och på Estetikum används en särskild lasermetod, framtagen för ändamålet som ett komplement till fettsugning, enligt beskrivningen nedan, och inte som en enskild metod.

Laserassisterad fettsugning (Smartlipo)

Laserassisterad fettsugning (Smartlipo) är enligt oss den bästa och säkraste metoden. Laserassisterad fettsugning går till som så att man använder den tunna sonden som avger laserljus försiktigt och begränsat för att mjuka upp fettvävnaden, vilket möjliggör en minimalt obehaglig fettsugning i lokalbedövning. Den uppmjukande laserbehandlingen kombineras sedan med MicroaAire fettsugning (PAL) för bättre resultat. Sammantaget medför detta att patienten blir mindre blå och svullen efter ingreppet, upplever fortare återhämtning och ett jämnare resultat med mindre hudöverskott. Estetikum var först i Sverige med att introducera Smartlipo och har sedan dess utvecklat tekniken vidare. Vår kirurg, Överläkare Vilyam Melki, är pionjär inom Smartlipo och den kirurg i Skandinavien som utfört flest fettsugningsingrepp sedan början av 2000-talet.

Traditionell fettsugning

Traditionell fettsugning går, precis som namnet antyder, ut på att suga ut fett och till hjälp har kirurgen smala kanyler med hål i som kopplas till en pump. Via en fram- och tillbaka rörelse av kirurgen förs fettet in genom hålen i kanylen och vidare till en behållare som är kopplad till en pump. Innan själva fettsugningen börjar, injiceras det en vätska i området som innehåller bl.a. bedövningsmedel och adrenalin, vilket möjliggör fettsugning utan narkos med minskad blödning. Traditionell fettsugning är en metod som vi mycket sällan använder oss av på Estetikum.

BodyTite (radiofrekvensfettsugning)

BodyTite är en relativt ny teknik inom fettsugning i Sverige. Det är en vidareutveckling av fettsugning med tillförd energi. Energin i form av radiovågor som avges från fettsugningskanylen monitoreras hela tiden och styrs via en elektrod som befinner sig på hudytan. Energin från radiovågorna smälter fettet, bränner mindre kärl och stimulerar till att huden drar ihop sig. Samtidigt är inte kanylen lika flexibel som den lasersond som Smartlipo använder, varför Smartlipo (laserassisterad fettsugning) kan vara att föredra på vissa områden. BodyTite är en fettsugningsmetod som används på vissa av våra patienter, men är inte den vanligaste tekniken.

Body-jet (vattenassisterad fettsugning, eller WAL)

Denna fettsugningsteknik, som också går under namnet WAL, används för kroppsskulptering och fettransplantation. Här använder kirurgen en kanyl som sprutar ut en solfjäderformad stråle med salt och bedövningslösning som lösgör fettet och suger upp fettet i hål som finns på kanylens sidor. Till skillnad från laser- eller radiofrekvensfettsugning skonas fettet med Body-jet och fettet kan sedan transplanteras till andra områden på kroppen t.ex. brösten. WAL kan passa vissa patientgrupper men Estetikums bedömning är att laserassisterad fettsugning (Smartlipo) kombinerad med Skintightening är en effektivare och mycket mer skonsam metod mot kroppen, både för lipödemiker men också för patienter utan lipödem.

MicroAire (power assisted liposuction)

MicroAire är en maskin som kopplas till fettsugningskanylen och gör att kanylen vibrerar varvid fettet lossnar lättare med mindre vävnadsskada och större precision. Metoden kan med fördel kombineras med laserassisterad fettsugning (Smartlipo) och BodyTite för att snabbare och effektivare suga ut fettet.

Skintightening (Hudåtstramning)

En viktig del av ingreppet med Smartlipo är att få huden vid det behandlade området att dra ihop sig så mycket som möjligt efter ingreppet för att förhindra överflödig/hängande hud. Estetikum har genom åren vidareutvecklat en egen metod, L.A.M.M © (Liposuction Ad Modum Melki), där Smartlipotekniken kombineras med sk mekanisk Skintightening, för att ytterligare förbättra den postoperativa hudåtstramande effekten. Aestethic Surgery Journal publicerade redan 2010 en artikel som påvisade att tre månader efter utfört ingrepp var hudåtstramningen 54% bättre jämfört med den traditionella fettsugningen. Läs mer här om Skintightening som kombineras med fettsugningen och görs under en och samma operationsseans.

Kompletterande behandlingar

Massage av operationsområdet i samband med fettsugning (oavsett metod) är också viktigt och den bästa tekniken är LPG. LPG ökar blodgenomströmningen av vävnaden och minskar risken för djupa ärrbildningar och snabbar på läkningen. Vi rekommenderar (för vissa patienter) 4-8 behandlingar med start två till åtta veckor efter en fettsugning.

Vanliga fettsugningsområden?

Ett av de vanligaste områdena är fettsugning av mage. Priset för fettsugning av hela magen är oftast mellan 30-50 000 kr och bestäms efter konsultation med kirurgen. Generellt bestäms priset för fettsugning av fettmängden och hudkvaliteten. Andra vanliga områden är fettsugning av haka, rygg, lår, armar och midja (kärlekshandtag), men även stuss.

Fettsugning av mage

Ett av de vanligaste och faktiskt mest tacksamma områdena att fettsuga är just magen. Magen är besvärlig att banta bort eller träna bort i många fall och särskilt under delen (under naveln) av magen är svårbearbetad. Här lämpar sig fettsugningen väl. Man kan oftast suga ut ansenliga mängder fett och samtidigt jobba effektivt med skintightening för att få en fin åtstramning av huden efter en fettsugning av magen. Hur stora volymer man kan få bort varierar givetvis och är något man diskuterar på förhand med kirurgen. Magen delas upp i nedre och övre delen. I vissa fall kan man fettsuga enbart en av dessa delområden, men oftast ger en fettsugning av hela magen bättre helhetsresultat. Huruvida man behöver genomföra fettsugning av delar eller hela mage bestäms av kirurgen i samband med den obligatoriska konsultationen.

Fettsugning av midja

Även fettsugning av midja (höfterna, eller magsidor) är ett mycket vanligt område där framförallt kvinnor ibland kan känna sig missnöjda med sina höga höfter och avsaknad av en tydlig midja. Detta område kallas även för kärlekshandtagen eller magsidor och området är mycket tacksamt att fettsuga då man i regel snabbt kan se tydliga skillnader. Detta område kompletteras oftast med ländryggen, eller nedre ryggpartiet. Detta för att uppnå maximala konturer och former runt midjan i samband med fettsugningen.

Fettsugning av rygg

Ryggen är ett område som med åren binder en hel del fett. Särskilt i de nedre delarna av ryggen. Fettsugning av rygg och uppåt skuldrorna är vanligt, framförallt bland människor som är över 40 år.

Fettsugning av haka

Ett väldigt vanligt område är hakan, med stora variationer i åldrarna. Den här behandlingen går snabbt och är effektivt med framförallt Smartlipo-tekniken där operationen genomförs under lokalbedövning och där operationsförloppet är mindre än 1 timme. Resultat kan ses i princip omgående och i synnerhet redan efter 1-2 veckor när svullnaden lagt sig. Detta område kompletteras av Käklinjerna också. Haka + Käklinje kombineras i regel alltid för bäst helhetsresultat i samband med fettsugningen. I vissa fall behöver man även komplettera fettsugningen av hakan och käklinjen med skintightening för snabbare och effektivare hudåtstramning.

Pris för fettsugning?

Fettsugning är vår verkliga kärnverksamhet och något vi har jobbat med sedan 2005. Vår långa erfarenhet inom området är välkänd bland aktörer i branschen och bland många patientgrupper. Vi har idag patienter från Stockholm, Göteborg, Malmö, Norrköping, Västerås, Uppsala och många andra storstäder i landet och erbjuder alltid konkurrenskraftiga priser. Vårt upptagningsområde är dock hela Sverige och även i länder utanför Sverige, såsom Norge, Danmark och Finland.

Samtliga våra riktpriser inom alla områden finns på hemsidan under prislistan. Variationer kan dock förekomma och i slutändan är det en individuell bedömning som avgör slutpriset. Kontakta oss gärna för mer information.

Resultat efter en fettsugning

Största delen av resultatet brukar kunna ses efter 6 månader men kan dröja upp till 12 månader till slutresultat. Men i de flesta fallen ses resultatet mycket snabbare, redan efter några veckor eller ett par månader i många fall. Detta är mycket individuellt och beror på kroppens läkningsförmåga, graden av svullnad osv. Här ovan kan vissa före och efter bilder ses. Samtliga är tagna innan 6 månader passerat från fettsugningsingreppet. Vi följer alltid upp resultatet noggrant och alla patienter erbjuds kostnadsfria återbesök för uppföljning och diskussion med kirurgen. Skulle det visa sig att ett korrigeringsbehov föreligger så görs det kostnadsfritt. En eventuell reoperation görs tidigast efter 10-12 månader.

Vanliga frågor och svar

Vad är fettsugning?

Fett ligger ansamlat i levande fettceller runt om i kroppens olika fettlager. Vid laserassisterad fettsugning används en millimeter tunn laserfiber som förs in i det bedövade fettområdet. Lasern värmer upp fettvävnaden, som därefter kan sugas ut.

Hur mycket kostar en fettsugning?

En fettsugning kostar allt mellan 10-50 000 kr per område beroende på främst fettmängd och hudkvalitet, men även medicinska förutsättningar. Estetikum har konkurrenskraftiga priser och erbjuder avbetalningsmöjligheter från 350kr/månad via exempelvis Svea Ekonomi och Medical Finance.

Är fettsugning en smärtsam behandling?

Området där fettsugningen ska ske lokalbedövas först. Bedövningsprocessen kan till en början upplevas som en svidande känsla men är mycket kortvarig. Efter att bedövningen är lagd så upplever patienten i regel ingen smärta och inget obehag. Patienten får även oftast lugnande medel inför fettsugningen. Många patienter sover lätt under fettsugningen och upplever fettsugningsingreppet som kort och smärtfritt.

Hur mycket fett kan man ta bort med fettsugning?

Eftersom patienten inte sövs i narkos, utan endast erhåller lokalbedövning, så kan kirurgen inte operera hur stora kroppsområden som helst vid ett och samma tillfälle. Det kan därför hända att kirurgen rekommenderar en uppdelning av vissa större områden, antingen att man väntar något/några dygn eller några veckor emellan varje fettsugning. Detta är individuellt och avgörs av medicinska förutsättningar samt ålder, fettmängd etc. Vi kan dock i vissa fall fettsuga upp till 5-7 liter vid ett och samma tillfälle, precis lika mycket som vid exempelvis fettsugning under narkos.

Hur lång tid tar operationen?

Operationstiden varierar mellan 1-4 timmar beroende på hur stort område som behandlas; fettsugning av hakan tar cirka 45 minuter medan fettsugning av magen kan ta omkring 2-3 timmar. Om en patient är opererad tidigare så kan det finnas ärrvävnad/sammanväxningar i behandlingsområdet. Detta kan innebära att behandlingstiden blir lite längre än vanligt.

Vilka risker är förknippade med fettsugning?

Risker finns alltid förknippad vid kirurgiska ingrepp. Alla ingrepp föregås av en obligatorisk konsultation och bedömning av läkare med lång erfarenhet av varje enskild behandling/ingrepp. Under konsultationen går läkaren i fråga igenom riskbilden för varje unik patient och därtill de förutsättningar som råder inför ett eventuellt ingrepp. Estetikum anammar alltid den så kallade ”försiktighetsprincipen” vid alla typer av ingrepp. Det innebär bland annat att läkaren inhämtar de mätvärden och information kring medicinska förutsättningar som behövs för att göra en korrekt och adekvat helhetsbedömning kring riskbilden bland annat. Samtliga ingrepp sker därefter enligt vetenskap och beprövad erfarenhet.

Snabbfakta fettsugning

Metoder: Ledande inom Smartlipo och Lipödem

Var?: Djursholm, Stockholms län

Unikt: Vi är ledande inom laserassisterad fettsugning (Smartlipo)

Hur genomförs behandlingen?: Lokalbedövning, ingen övernattning, snabbt resultat, minimal smärta

Tidsåtgång?: Mellan 1-3 h beroende på område

Krävs sjukskrivning?: Inte i normalfallet. Patienterna uppmanas återgå till sina normala rutiner snarast möjligast

Call Now Button