Fettsugning

Fettsugning är ett kirurgiskt ingrepp som utförs i syfte att avlägsna fett från lokala fettdepåer på kroppen som inte svarar på diet eller träning.

Estetikum – Sveriges främsta klinik inom fettsugning (Smartlipo)

Fettsugning med laserassistans (Smartlipo) lanserades först av oss på Estetikum via Överläkare Vilyam Melki redan 2004. Vi betraktas som referensklinik inom fettsugning under lokalbedövning i Sverige och erbjuder numera samtliga fettsugningsmetoder som finns ute på marknaden.

Vi kan stolt säga att vi har det största antalet utförda operationer i Norden inom laserassisterad fettsugning (Smartlipo), som vi också kombinerar med en egenutvecklad hudåtstramningsteknik som kallas för Skintightening . Enligt oss är laserassisterad fettsugning (Smartlipo) ett utmärkt alternativ på marknaden inom fettsugning/kroppsformande kirurgi. Dock har vi valt att bredda oss ytterligare inom området och erbjuder flera fettsugningsalternativ.

Vår Specialistklinik inom fettsugning heter Estetikum och har sitt säte i Sollentuna, straxt norr om Stockholm (tidigare fanns vi i Uppsala). Våra operationer utförs och ansvaras av överläkare med specialistkompetens och mångårig erfarenhet. Våra operationer utförs i supermoderna nya lokaler i Sollentuna, 15 minuters bilväg från Stockholm City, och med närhet till Arlanda flygplats. Vi kan ordna konsultationer i Sollentuna och även distanskonsultationer via Zoom, Skype, Mail och telefon. Kontakta oss för mer information. Här nedan finns ett axplock före/efter-bilder från några av våra fettsugningsoperationer.

Före & Efter bilder

Först och störst inom fettsugning (Smartlipo)

Estetikum introducerade Smartlipo, laserassisterad fettsugning, som första klinik i Sverige redan 2004. Grundaren till Estetikum (fd Laser & Estetik) heter Vilyam Melki och är den som fortfarande opererar inom Estetikum. Överläkare Vilyam Melki har genomfört över 3 500 fettsugningar genom åren och är den som vidareutbildat övriga kirurger inom Estetikum. Vår huvudbas finns i Sollentuna, men konsultationer erbjuds även för alla patienter som bor i landet via onlinelösningar. Vårt upptagningsområde är dock betydligt större än så och idag kommer majoriteten av patienterna från framförallt Stockholm, Uppsala, Västerås, Gävle, Enköping, Sundsvall, Umeå, Luleå och till och med från sydliga städer som Malmö, Kalmar, Helsingborg och Göteborg. Närheten till Stockholm gör det enkelt att ta flyg till oss för vidaretransport till Sollentuna. Sedan 2021 genomförs samtliga operationer i nyöppnade moderna operationssalar i Sollentuna, straxt norr om Stockholm. Närheten till Stockholm men också Uppsala samt Arlanda Flygplats är optimal för vår patientgrupp som finns i de flesta städer runt om i Sverige.

Bland de vanligaste fettsugningsområdena som behandlas är fettsugning av rygg, mage, ridbyxlår, midja, ländrygg, rumpa och fettsugning på haka samt fettsugning av armar. Priserna vi erbjuder är konkurrenskraftiga givet de fördelar som finns med fettsugning under lokalbedövning och i synnerhet med Smartlipo-tekniken där vi i princip alltid kombinerar fettsugningen med vår egenutvecklade Skintightening-teknik, för att förbättra förutsättningarna för huden att dra ihop sig efter genomförd operation.

Lipödem- En stor patientgrupp hos Estetikum

Patienter med lipödem är en ofta förbisedd patientgrupp som går att behandla. Lipödem ingår i gruppen fettvävssjukdomar liksom Dercums sjukdom, Madelungs syndrom och familjär multipel lipomatos. Fettsugning (Smartlipo) kan med fördel användas för behandling av patienter med lipödem. Estetikum har lång erfarenhet när det gäller fettsugning inom en rad olika sjukdomsområden och patienter med lipödem är en av de vanligaste patientgrupperna idag där vi utfört Smartlipo och kombinerat det med vår egenutvecklade Skintightening-metod vilket visat sig ge väldigt gott operationsresultat och en snabb återhämtning för lipödem-patienter. Skintightening bör alltid kombineras med Smartlipo för att ge huden bästa möjliga förutsättningar att dra ihop sig på ett fint sätt efter operationen. Estetikum har all utrustning som krävs för att göra en adekvat riskbedömning och för att mäta alla möjliga typer av värden som behövs för att fastställa en god operationsplan och för att ge patienter med lipödem bästa möjliga förutsättningar inför fettsugningen. Här planeras operationsplanen noggrant utefter medicinska och riskmässiga bedömningar. Vi har en lång erfarenhet av att behandla patienter med just lipödem och har sett att Smartlipo är en effektiv och bra behandlingsmetod för att avlägsna fettdepåer i stora delar av kroppen. De vanligaste områdena för patienter med lipödem och för dem som utför en fettsugning (Smartlipo) hos oss är bland annat fettsugning av mage, armar, lår, stuss, underben/vader och rygg.

Kom in för en konsultation och diskussion kring just Dina förutsättningar inför en operation så berättar vi mer.

Estetikum erbjuder följande fettsugningsmetoder

Laserfettsugning

Vid laserfettsugning använder man sig av en tunn sond som avger laserljus vars funktion är att tillföra energi som värmer upp fettvävnaden, bränner mindre kärl och stimulerar till att huden drar ihop sig. Kroppen absorberar sedan det skadade fettet. Enbart laserfettsugning har inte visat sig fungera väl och på Estetikum används en särskild lasermetod, framtagen för ändamålet som ett komplement till fettsugning, enligt beskrivningen nedan, och inte som en enskild metod.

Laserassisterad fettsugning (Smartlipo)

Laserassisterad fettsugning (Smartlipo) är enligt oss den bästa och säkraste metoden. Laserassisterad fettsugning går till som så att man använder den tunna sonden som avger laserljus försiktigt och begränsat för att mjuka upp fettvävnaden, vilket möjliggör en obehagsfri fettsugning i lokalbedövning. Den uppmjukande laserbehandlingen kombineras sedan med MicroaAire fettsugning (PAL) för bättre resultat. Sammantaget medför detta att patienten blir mindre blå och svullen efter ingreppet, upplever fortare återhämtning och ett jämnare resultat med mindre hudöverskott. Estetikum var först i Sverige med att introducera Smartlipo och har sedan dess utvecklat tekniken vidare. Vår kirurg, Överläkare Vilyam Melki, är pionjär inom Smartlipo och bland de kirurger i Skandinavien som utfört flest fettsugningsingrepp sedan början av 2000-talet.

Traditionell fettsugning

Går precis som namnet antyder ut på att suga ut fett och till hjälp har kirurgen smala kanyler med hål i som kopplas till en pump. Via en fram och tillbaka rörelse av kirurgen förs fettet in genom hålen i kanylen och vidare till en behållare som är kopplad till en pump. Innan själva fettsugningen börjar, injiceras det en vätska i området som innehåller bl.a. bedövningsmedel och adrenalin, vilket möjliggör fettsugning utan narkos med minskad blödning.

BodyTite (radiofrekvensfettsugning)

BodyTite är en relativt ny teknik inom fettsugning i Sverige. Det är en vidareutveckling av fettsugning med tillförd energi. Energin i form av radiovågor som avges från fettsugningskanylen monitoreras hela tiden och styrs via en elektrod som befinner sig på hudytan. Energin från radiovågorna smälter fettet, bränner mindre kärl och stimulerar till att huden drar ihop sig. Samtidigt är inte kanylen lika flexibel som den lasersond som Smartlipo använder, varför Smartlipo (laserassisterad fettsugning) kan vara att föredra på vissa områden.

Body-jet (vattenassisterad fettsugning)

Denna fettsugningsteknik är också relativt ny på marknaden och används för kroppsskulptering och fettransplantation. Här använder kirurgen en kanyl som sprutar ut en solfjäderformad stråle med salt och bedövningslösning som lösgör fettet och suger upp fettet i hål som finns på kanylens sidor. Till skillnad från laser- eller radiofrekvensfettsugning skonas fettet med Body-jet och fettet kan sedan transplanteras till andra områden på kroppen t.ex. brösten.

MicroAire (power assisted liposuction)

MicroAire är en maskin som kopplas till fettsugningskanylen och gör att kanylen vibrerar varvid fettet lossnar lättare med mindre vävnadsskada och större precision. Metoden kan med fördel kombineras med laserassisterad fettsugning (Smartlipo) och BodyTite för att snabbare och effektivare suga ut fettet.

Skintightening (Hudåtstramning)

En viktig del av ingreppet med Smartlipo är att få huden vid det behandlade området att dra ihop sig så mycket som möjligt efter ingreppet för att förhindra överflödig/hängande hud. Estetikum har genom åren vidareutvecklat en egen metod, L.A.M.M © (Liposuction Ad Modum Melki), där Smartlipotekniken kombineras med sk mekanisk Skintightening, för att ytterligare förbättra den postoperativa hudåtstramande effekten. Vi har sett både från våra egna behandlingar samt internationella studier att denna metod spelar en avgörande roll för slutresultatet. Aestethic Surgery Journal publicerade 2010 en artikel som påvisade att tre månader efter utfört ingrepp var hudåtstramningen 54% bättre jämfört med den traditionella fettsugningen. Läs mer här om Skintightening som kombineras med fettsugningen och görs under en och samma operationsseans.

Kompletterande behandlingar

Massage av operationsområdet i samband med fettsugning (oavsett metod) är också viktigt och den bästa tekniken är LPG Endermologie. LPG ökar blodgenomströmningen av vävnaden och minskar risken för djupa ärrbildningar och snabbar på läkningen. Vi rekommenderar (för vissa patienter) 4-8 behandlingar med start två till åtta veckor efter en fettsugning.

Vanliga fettsugningsområden?

Ett av de vanligaste områdena är fettsugning av mage. Priset för fettsugning av hela magen är mellan 30-50 000 kr och bestäms efter konsultation med kirurgen. Generellt bestäms priset för fettsugning av fettmängd och hudkvalitet. Andra vanliga områden är fettsugning av haka, rygg, lår, armar och midja (kärlekshandtag).

Fettsugning av mage

Ett av de vanligaste och faktiskt mest tacksamma områdena att fettsuga är just magen. Magen är besvärlig att banta bort eller träna bort i många fall och särskilt under delen (under naveln) av magen är svårbearbetad. Här lämpar sig fettsugningen väl. Man kan oftast suga ut ansenliga mängder fett och samtidigt jobba effektivt med skintightening för att få en fin åtstramning av huden efter en fettsugning av magen. Hur stora volymer man kan få bort varierar givetvis och är något man diskuterar på förhand med kirurgen. Magen delas upp i nedre och övre delen. I vissa fall kan man fettsuga enbart en av dessa, men oftast så ger en fettsugning av hela magen bättre helhetsresultat.

Fettsugning av midja

Även fettsugning av midja (höfterna) är ett mycket vanligt område där framförallt kvinnor ibland kan känna sig missnöjda med sina höga höfter och avsaknad av en tydlig midja. Detta område kallas även för kärlekshandtagen eller magsidor och området är mycket tacksamt att fettsuga då man i regel snabbt kan se tydliga skillnader. Detta område kompletteras oftast med ländryggen, eller nedre ryggpartiet. Detta för att uppnå maximala konturer runt midjan i samband med fettsugningen.

Fettsugning av rygg

Ryggen är ett område som med åren binder en hel del fett. Särskilt i de nedre delarna av ryggen. Fettsugning av rygg och uppåt skuldrorna är vanligt, framförallt bland människor som är över 40 år.

Fettsugning av haka

Ett väldigt vanligt område är hakan, med stora variationer i åldrarna. Den här behandlingen går snabbt och är effektivt med framförallt Smartlipo-tekniken där operationen genomförs under lokalbedövning och där operationsförloppet är mindre än 1 timme. Resultat kan ses i princip omgående och i synnerhet redan efter 1-2 veckor när svullnaden lagt sig. Detta område kompletteras av Käklinjerna också. Haka + Käklinje kombineras i regel alltid för bäst helhetsresultat i samband med fettsugningen.

Pris för fettsugning?

Fettsugning är vår kärnverksamhet och något vi har jobbat med sedan 2002. Vår långa erfarenhet inom området är välkänd bland aktörer i branschen och bland patienterna. Vi har idag kunder från Stockholm, Göteborg, Malmö, Norrköping, Västerås, Uppsala och många andra storstäder i landet och erbjuder alltid konkurrenskraftiga priser. Samtliga våra riktpriser inom alla områden finns på hemsidan under prislistan. Variationer kan dock förekomma och i slutändan är det en individuell bedömning som kirurgerna gör som sätter slutpriset. Kontakta oss gärna för mer information.

Resultat efter en fettsugning

Slutresultat brukar kunna ses efter 6 månader men kan dröja upp till 12 månader. Men i 90 procent av fallen ses resultat mycket snabbare, redan efter några veckor i många fall. Detta är mycket individuellt och beror på kroppens läkningsförmåga, graden av svullnad osv. Här ovan kan vissa före och efter bilder ses. Samtliga är tagna innan 6 månader passerat från fettsugningsingreppet. Samtliga är via Smartlipo-tekniken och utförande kirurg är överläkare Vilyam Melki.

Vanliga frågor och svar

Vad är fettsugning?

Fett ligger ansamlat i levande fettceller runt om i kroppens olika fettlager. Vid laserassisterad fettsugning används en millimeter tunn laserfiber som förs in i det bedövade fettområdet. Lasern värmer upp fettvävnaden, som därefter kan sugas ut.

Hur mycket kostar en fettsugning?

En fettsugning kostar allt mellan 10-50 000 kr per område beroende på främst fettmängd och hudkvalitet, men även medicinska förutsättningar. Estetikum har konkurrenskraftiga priser och erbjuder avbetalningsmöjligheter från 350kr/månad via Svea Ekonomi.

Är fettsugning en smärtsam behandling?

Området där fettsugningen ska ske lokalbedövas först. Bedövningsprocessen kan till en början upplevas som en svidande känsla men är kortvarig. Efter att bedövningen är lagd så upplever patienten ingen smärta.

Hur mycket fett kan man ta bort med fettsugning?

Eftersom patienten inte sövs i narkos, utan endast erhåller lokalbedövning, så kan kirurgen inte operera hur stora kroppsområden som helst vid ett och samma tillfälle. Vi kan dock operera/ta ut, upp till 5-6 liter vid ett och samma tillfälle. Dock är det vanligaste, att vi tar ut i genomsnitt 2-3 liter per operationstillfälle. Vid behov så kan man upprepa fettsugningen, på att annat kroppsområde, redan efter något/några dygn. På så vis kan man operera nästan lika stora kroppsområden som vid fettsugning med narkos.

Hur lång tid tar operationen?

Operationstiden varierar mellan 1-6 timmar beroende på hur stort område som behandlas; fettsugning av hakan tar cirka 45 minuter medan fettsugning av magen kan ta omkring 3 timmar. Om en patient är opererad tidigare så kan det finnas ärrvävnad/sammanväxningar i behandlingsområdet. Detta kan innebära att behandlingstiden blir lite längre än vanligt.

Snabbfakta fettsugning

Metoder: Ledande inom Smartlipo och Lipödem

Var?: Sollentuna, straxt norr om Stockholm City

Unikt: Vi är ledande inom laserassisterad fettsugning (Smartlipo)

Hur genomförs behandlingen?: Lokalbedövning, ingen övernattning, snabbt resultat, minimal smärta

Tidsåtgång?: Mellan 1-3 h beroende på område

Krävs sjukskrivning?: Inte i normalfallet. Patienterna uppmanas återgå till sina normala rutiner snarast möjligast

Call Now Button