Bröstförstoring

Bröstförstoring syftar till att b.la. förstora- och/eller rekonstruera brösten. Förbättring av form och storleksskillnader är vanliga orsaker till att genomgå en förstoring. En annan vanlig orsak är att sjukdom eller kraftig viktnedgång påverkat brösten, och somliga väljer därmed att rekonstruera brösten. Dessa orsaker gör bröstförstoring till ett av de vanligaste ingreppen hos oss och vi erbjuder endast marknadens bästa och säkraste implantat från flertalet leverantörer.

Om bröstförstoring

Bröstförstoring är en av de skönhetsåtgärder som kvinnor efterfrågar mest. Många förknippar välbefinnande med tillfredsställelse över sin kropp. Förstoringen kan förutom att göra brösten större även utjämna storleksskillnader och återskapa fyllighet och fasthet som gått förlorat till följd av exempelvis graviditet, viktnedgång eller ålder. Rekonstruktiv bröstförstoring eller bröstkirurgi är även en möjlig operation att genomgå efter t.ex. bröstcancer eller annan sjukdom. Ibland rekommenderar vi även att en förstoring kombineras med ett bröstlyft (Mastopexi).

En bröstförstoring är ett plastikkirurgiskt ingrepp där ett bröstimplantat placeras i bröstet. Ett bröstimplantat placeras antingen framför eller bakom bröstmuskeln och du kan välja mellan många olika fabrikat och former på marknaden. För att placera implantatet i bröstet gör plastikkirurgen ett snitt i huden och ärret kan antingen placeras i armhålan, vid kanten av vårtgården eller i vecket under bröstet.

3D-simulering

Inför valet att genomgå en bröstförstoring anser vi på Estetikum att det är viktigt att du känner till alla valmöjligheter och att du känner kontroll över hur operationen går till. I samband med mottagningsbesöket har du möjlighet att få en 3D-simulering av din kropp, där du kan se slutresultatet i förväg. Du kan själv se hur valet av form och storlek av implantatet ändrar utseendet på dina bröst och därmed bättre komma fram till vilket implantat som du upplever passar dig bäst. Vi erbjuder alla efterfrågade bröstimplantat på den svenska marknaden  och du har möjlighet att välja det märke som känns rätt för just dig.

Mottagningsbesök

Vid mottagningsbesöket får du fylla i en hälsodeklaration avseende eventuella tidigare eller nuvarande sjukdomar och medicineringar. Därefter träffar du din plastikkirurg och tillsammans går ni igenom dina önskemål och just dina förutsättningar.

Bröstimplantat

Det finns många olika märken på marknaden som skiljer sig mer eller mindre åt. I Sverige efterfrågas framförallt runda silikonproteser från de största tillverkarna, även om anatomiska (droppformade) implantat blivit vanligare. I ett runt implantat sitter ett hölje av silikon i flera lager som förhindrar att silikonet läcker ut. Höljet är antingen slätt eller texturerat. Det sistnämnda för att förhindra att protesen flyttar på sig i kroppen och eventuellt minska risken för s.k. kapselbilning vid en bröstförstoring.

I de flesta moderna proteser har det lättflytande silikonet ersatts med mer eller mindre trögflytande eller sammanhängande silikon (kohesiv silikon). Hög kohesivitet leder till att bröstimplantatet känns fastare eller hårdare. Alla anatomiska implantat har hög kohesivitet för att kunna bibehålla formen, medan runda implantat är mer eller mindre fasta. Vilken form och fasthet som är bäst råder det meningsskiljaktigheter om, men det finns studier som indikerar att anatomiska implantat med hög kohesivitet håller längre och har lägre frekvens av kapselbildning.

Anatomiska implantat kostar i princip dubbelt så mycket som runda från samma märke. Hög kohesivitet brukar också gå hand i hand med ett högre pris. En fördel med anatomiska formstabila implantat är att formen sitter förutbestämt på en viss plats och bröstet draperar sig sedan över implantatet.

Runda implantat ändrar form i kroppen och kan ge ett mindre förutsebart resultat. Men i praktiken kan det vara väldigt svårt att till en början se skillnad när de olika implantaten väl sitter i bröstet. Den övre delen av det runda implantatet plattas som regel till av överliggande bröstvävnad och eventuell muskel, vilket gör formen mer droppformad.

Motiva Logo2mentor-logo-newStorlek av bröstimplantat

Storleken är en smakfråga som delvis styrs av ditt utseende och elasticiteten i brösten. Om du har breda bröst får du plats med ett bredare och större implantat än om du har mindre bredbasiga bröst. För att kunna variera volymen hos ett runt implantat med samma bredd (bas) har de olika projektion, dvs hur mycket bröstimplantatet sticker ut (projicerar). Ett implantat med hög projektion rymmer mer silikon, har större volym och leder till att bröstet ser större ut. Anatomiska implantat har förutom olika bredd och projektion även olika höjd.

Det är viktigt att understryka att din kropps förutsättningar i hög grad styr vilka bröstimplantat som du kan välja och det är viktigt att undvika långsiktigt dåligt resultat och oåterkallelig skada på bröstvävnaden.

Om ett för brett implantat används kommer du att kunna känna kanterna på implantatet vid sidan av bröstet och det kan uppstå synliga dragningar och veckbildningar (rippling) i huden på sikt.

Om ett implantat med för hög projektion i förhållande till ditt befintliga brösts elasticitet används, kommer implantatet trycka mot bröstkorgsväggen och bröstvävnaden. Över tid kan då bröstkorgsväggen som normalt är välvd, bli tillplattad. Även bröstvävnaden kan påverkas vilket yttrar sig genom reducerad känsel, amningsförmåga och att volymen av befintlig bröstvävnad i bröstet minskar. Det resulterar i att storleksökningen med det ”för stora” implantatet inte blir så stor som det först verkade.

Om ett mycket stort och tungt bröstimplantat används kommer vikten av implantatet att hänga och trycka mot vävnaden på bröstets nedre del som över tid blir allt tunnare och skörare.

Snittet i huden

Med moderna silikonproteser kan tre alternativa snitt användas för att få in protesen i bröstet som alla har olika fördelar och nackdelar vid en bröstförstoring:

Submammarfåran med snitt i vecket under bröstet:  Det vanligaste valet där plastikkirurgen har bäst kontroll över operationen och var bröstimplantatet hamnar. Ärret döljs i vecket under bröstet, men hos kvinnor som inte har något veck syns ärret tydligare.

Periareolärt med snitt vid kanten av vårtgården: Var en vanligare metod då koksaltproteser användes, men kan även användas med silikonproteser. Incisionen har fördelen att den kan synas minst, men nackdelen är att det kan leda till nedsatt känsel i vårtgården och reducerad amningsförmåga. Om kvinnan har tendens att få breddökade ärr, är snitt placerat vid vårtgården olämpligt då ett iögonfallande ärr döljs mindre här än vid de övriga alternativen.

Axillärt med snitt i armhålan: Plastikkirurgen använder en kamera kopplad till tv-monitor och speciella instrument används. Fördelen med den axillära incisionen är att det inte blir något ärr på bröstet utan i armhålan och hos många kvinnor blir ärret diskret med tiden.

Värt att komma ihåg är att om det fanns en metod som var överlägsen alla andra i alla avseenden skulle alla plastikkirurger använda just den metoden.

Placeringen av implantatet

Under din bröstförstoring kommer bröstimplantatet antingen att placeras ovanför eller under bröstmuskeln. Utvecklingen har gått mot att allt oftare placera bröstimplantatet under bröstmuskeln eftersom det minskar risken för att implantatet känns vid beröring och eventuell kapselbildning samt underlättar mammografiundersökning. Nackdelar med placeringsvalet kan vara en längre operations- och återhämtningstid.

Om bröstprotesen placeras framför bröstmuskeln minskar risken för att den rör sig i samband med att muskeln spänns, exempelvis vid träning, men samtidigt är implantatet mindre skyddat och risken för kapselbildning eventuellt större. Vid detta val av placering väljer vi därför alltid ett implantat som har dokumenterat låg risk för kapselbildning.

Inför och efter operation

På operationsdagen checkar du in, får ett rum, tar lite lugnande medicin samt eventuellt duschar. Du träffar sedan din kirurg, som fotograferar och ritar på dig. Därefter träffar du den narkospersonal som söver dig.

I och med att narkos och kirurgisk teknik har förbättrats kan fler kvinnor återvända hem under operationsdagen, men du har givetvis möjlighet att stanna över natten om det skulle behövas. Bandage och bh behåller du på under läkningstiden på ca två veckor och du får tydliga instruktioner innan du går hem.

Du kommer att känna dig lite trött och öm i några dagar. Det är viktigt att ha tålamod eftersom brösten ofta känns svullna och hårda de första månaderna efter operationen. De flesta kvinnor kan återgå till arbete inom 10 dagar och börja träna fullt ut efter 1-2 månader. Det är dock viktigt att undvika att anstränga sig så att puls och blodtrycket ökar de första veckorna. Däremot är det bra med korta och lugna promenader. Skulle du få feber eller observera att brösten svullnar eller rodnar ska du genast kontakta oss. Vid återbesöket kommer vi undersöka ärren och säkerställa att allt läker som det ska och svara på de eventuella frågor du har.

Komplikationer

Alla kirurgiska ingrepp medför en risk såsom påverkan av narkos, infektion, blödning och svårläkta sår, men det finns även komplikationer som är specifika för just bröstförstoring.

Kapselbildning uppkommer runt alla implantat och är kroppens sätt att avgränsa främmande material. Hos vissa kvinnor blir vävnaden hård och stram och det kallas för kapselkontraktur. Bröstet kan då bli hårt, ömt och deformerat. Om besvären är uttalande blir det nödvändigt att man gör om operationen för att dela eller ta bort den strama kapseln, dock den kan återkomma igen. Det finns studier som indikerar att texturerade samt polyurethan beklädda proteser leder till ett mer hållbart resultat.

Veck och rynkor (rippling) är mindre vanligt med silikonfyllda implantat än med koksaltimplantat, men kan uppkomma när breda och höga implantat används och speciellt hos kvinnor med lite underhudsfett.

Läckage och ruptur kan inträffa på grund av skada från instrument under operationen eller om implantatet försöks klämmas in i en för liten incision i huden. Men även till följd av kapselkontraktur, kraftigt yttre trauma eller genom att implantatet åldras. Ett trasigt implantat tas bort och byts eventuellt ut.

Förändringar i känslighet i bröstet eller bröstvårtan kan öka eller minska under tiden efter operationen. Permanenta känselförändringar är ovanliga.

Otillfredsställande kosmetiskt resultat såsom breddökade ärr, olikstora bröst, veckbilning (rippling), oväntad storlek eller form, implantat som flyttar på sig, kännbara eller synbara implantat m.m., kan minimeras med noggrann planering och kirurgisk teknik, men inte alltid helt undvikas då patientens förutsättningar spelar stor roll. Det är viktigt att du kommer till de återbesök som planeras och att du tar kontakt med oss om du har några frågor eller funderingar.

Pris och sannolikt kvalité varierar en hel del mellan olika protesmärken. Mycket talar för att det högre priset ger ett bättre implantat och vissa märken erbjuder även livstidsgaranti om protesen skulle gå sönder.

Garantier

Vi erbjuder dig som patient en Trygghetsgaranti som innebär att vi åtgärdar eventuella oförutsedda händelser – helt kostnadsfritt.

Hur går jag tillväga för att utföra ingreppet?

En bröstförstoring föregås av en konsultation med kirurg. Där kommer du få genomgå klinisk undersökning, noggrann analys av just din problematik och få fulltäckande information kring de behandlingsalternativ som passar dig bäst.

Snabbfakta

Operationstid: 1-2 timmar

Vistelse på kliniken: 5-8 timmar

Tillbaka på jobbet: 1-2 veckor

Operation: Under narkos

Pris: från 39 000 kr

Call Now Button