Det finns hjälp mot lipödem

Estetikum har de senaste åren behandlat många patienter som har lipödem och utfört fettsugning på områden som patienten haft problem med. Här i länken beskriver en av dessa patienter hur livet förändrats efter en utförd Smartlipo-behandling.

Jag har fått mitt liv tillbaka – en patientberättelse om lipödem och laserassisterad fettsugning


Nyheter Blogg Tillbaka
Call Now Button